Een testament laten maken: belang & aandachtspunten

2 juli 2020
 Categorieën: Juridische dienstverlening, Blog

Delen

Hoeveel Nederlanders hebben een testament?

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die een idee geven van het aantal Nederlanders dat een testament heeft. Een landelijk onderzoek uit 2015 gaf aan dat op dat moment zo'n 60 procent van de Nederlanders testamentloos was. In 2018 deed Omroep Max een opinieonderzoek onder zo'n 2000 personen. Van hen bleek ruim 40 procent testamentloos te zijn. De belangenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaf in 2019 aan dat de aanvragen voor levenstestamenten met 30 procent gestegen waren. Er lijkt dus recent sprake te zijn van een inhaalslag. Toch zijn er in Nederland nog veel mensen testamentloos, vermoedelijk tientallen procenten van de bevolking. En dat brengt risico's met zich mee.

Het belang van testamentvastlegging

Het vastleggen van testamenten bij de notaris, bijvoorbeeld Notaris Janssens is van cruciaal belang om na het overlijden van uzelf en/of of uw partner, de erfenis en nalatenschap goed te regelen. In het betreffende document wordt juridisch vastgelegd wat er na de dood van de betrokkene moet gebeuren met de bezittingen of schulden van de betreffende persoon. Maar financiën zijn niet de enige zaken die worden vastgelegd. Zo kunt u een levenstestament afsluiten als zekerheid wilt hebben over wat er gebeurt met uw kinderen als u en/of uw partner overlijden. Er wordt dan in de akte vastgelegd wie de voogden van uw kind(eren) worden en wat er bijvoorbeeld met uw woning en andere bezittingen gebeurt. En ook kunnen echtparen, stellen en mensen die samenwonen of een samenlevingscontract hebben, in de testamentakte laten vastleggen hoe de onderlinge bezittingen en verhoudingen geregeld moeten worden bij overlijden.En aanvullend kunnen in testamentaktes ook nog bepaalde laatste wensen geregistreerd worden. Dit alles is belangrijk om na uw/jullie dood gesteggel over de erfenis te voorkomen. Niet zelden komt het voor dat de vermeende erfgenamen bij het ontbreken van een notariële akte in de rechtbank belandden, om daar hun vermeende aanspraak op de erfenis juridisch uit te vechten. Met het vastleggen van al uw wensen voorkomt u dit soort narigheid en ontstaat er na overlijden geen geruzie over uw bezittingen of schulden. Tenslotte is er nog een goede reden om een notariële akte te laten opstellen omtrent uw nalatenschap. U kunt er namelijk erfenisbelasting mee besparen, bijvoorbeeld door een rechtstreeks bedrag aan de kleinkinderen te doneren die tot op zekere hoogte onbelast mogen zijn.

Uw vermogen preventief beschermen

Het komt maar wat vaak voor dat ouderen met vermogen dit (grotendeels) kwijtraken als ze in een verpleeghuis of verzorgingstehuis opgenomen worden. Het principe is hier namelijk dat wie geld heeft ,moet meebetalen. Via een slimme clausule in kan in de testamentakte vastgelegd worden dat uw kinderen hun kindsdeel kunnen krijgen als u naar een bejaardenwoning moet verhuizen.